Stel uw vraag

Buurtwerk

Buurtwerk van Impuls helpt groepen bewoners bij het verbeteren van hun leef- en woonomgeving. Uitgangspunt is dat bewoners zelf actief meebepalen hoe die omgeving eruit moet zien; en dat ze meehelpen om de gestelde doelen te bereiken.

Een mooi voorbeeld van een burgerinitiatief in Eexterveenschekanaal:

Buurtwerk bevordert zo de samenwerking tussen bewoners en organisaties die invloed hebben op de kwaliteit van de leefbaarheid. Denk aan de gemeente, woningbouwcorporaties en politie.

Voorbeelden van activiteiten:

  • Repair café. Wat doe je met een stoel waarvan een poot los zit? Met een broodrooster die niet meer werkt? Met een wollen trui waar mottengaatjes in zitten? Weggooien? Mooi niet! Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc. Ook vrijwillige reparatiedeskundigen zijn aanwezig, zoals elektriciens, naaisters, timmerlieden en fietsenmakers.
  • Koffieochtenden. In verschillende dorpen in de gemeente Aa en Hunze vinden koffieochtenden plaats waar mensen gezellig kunnen samen zijn met leeftijdsgenoten.
  • Verbindingen leggen tussen mensen en / of organisaties
  • Buurtscan. De buurtscan is een onderzoek om meer zicht te krijgen op wat er zoal speelt in uw woon- en leefomgeving.

Advies en ondersteuning

Buurtwerkers adviseren en ondersteunen. Daarbij richten we ons vooral op zaken en problemen waar bewoners en/of instanties niet samen uitkomen. We kunnen helpen bepaalde ontwikkelingen in gang te zetten. Deze hulp kan bestaan uit een eenmalig advies of langer durende ondersteuning. Het versterken van groepen bewoners staat in dit proces altijd centraal. De bewoners blijven altijd zelf verantwoordelijk. Zij nemen de besluiten en nemen actief deel aan de uitvoering.

Vrijwilligers als motor

In Aa en Hunze zijn honderden vrijwilligers actief in buurtverenigingen en organisaties voor dorpsbelangen. Er bestaat een grote betrokkenheid bij zaken die zich in de directe omgeving afspelen. Buurtwerk sluit daar, veelal op verzoek van deze groepen, bij aan.